ETI Предохранитель G2UQ01/400A/690V aR (200 kA) (арт.4374523)