ETI Предохранитель G2UQ2/350A/500V gR (200 kA) (арт.4714522)