ETI Предохранитель G3UQ01/630A/1000V aR (200 kA) (арт.4305528)