ETI Предохранитель M00UQ01/20A/690V aR (200 kA) (арт.4371206)