ETI Предохранитель M00UQ01/40A/690V aR (200 kA) (арт.4371210)