ETI Предохранитель M00UQU-N/160A/690V aR (50kA) (арт.4331215)