ETI Предохранитель M2UQU-N/300A/690V aR (50kA) (арт.4334219)