ETI Предохранитель M3UQ2/315A/690V gR (200 kA) (арт.4725221)