ETI Предохранитель NV-NH 2/gTr 108A (50kVA) 400V (арт.4114401)