ETI Предохранитель NV-NH 2/gTr 231A (160kVA) 400V (арт.4114404)