ETI Предохранитель S1UQ01/110/100A/690V aR (200kA) (арт.4393114)