DEKraft 11058DEK Авт. выкл. 1Р 40А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft