DEKraft 11073DEK Авт. выкл. 3Р 1А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft