DEKraft 11132DEK Авт. выкл. 3Р 63А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft