DEKraft 11134DEK Авт. выкл. 4Р 2А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft