DEKraft 12063DEK Авт. выкл. 1Р 50А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft