DEKraft 12109DEK Авт. выкл. 4Р 32А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft