ETI Предохранитель BS17UQ/41/180A/240V aR (100 kA) (арт.4750131)