ETI Предохранитель BS17UQ/63/40A/690V aR (100 kA) (арт.4750610)