ETI Предохранитель G1MUQ01/100A/690V aR (200 kA) (арт.4373614)