ETI Предохранитель G1MUQ01/125A/1000V aR (200 kA) (арт.4303615)