ETI Предохранитель G1MUQ01/160A/690V aR (200 kA) (арт.4373616)