ETI Предохранитель G1MUQ01/200A/690V aR (200 kA) (арт.4373617)