ETI Предохранитель G1MUQ01/250A/1000V aR (200 kA) (арт.4303619)