ETI Предохранитель G1MUQ01/350A/690V aR (200 kA) (арт.4373622)