ETI Предохранитель G1MUQ01/400A/690V aR (200 kA) (арт.4373623)