ETI Предохранитель G1MUQ01/450A/690V aR (200 kA) (арт.4373625)