ETI Предохранитель G1MUQ01/500A/690V aR (200 kA) (арт.4373626)