ETI Предохранитель G1MUQ01/630A/690V aR (200 kA) (арт.4373628)