ETI Предохранитель G1MUQ01/80A/690V aR (200 kA) (арт.4373613)