ETI Предохранитель G1MUQ02/550A/690V aR (200 kA) (арт.4743627)