ETI Предохранитель G1MUQ02/710A/690V aR (200 kA) (арт.4743629)