ETI Предохранитель G1UQ01/100A/690V aR (200 kA) (арт.4373514)