ETI Предохранитель G1UQ01/200A/690V aR (200 kA) (арт.4373517)