ETI Предохранитель G1UQ01/250A/690V aR (200 kA) (арт.4373519)