ETI Предохранитель G1UQ01/350A/1000V aR (200 kA) (арт.4303522)