ETI Предохранитель G1UQ01/350A/690V aR (200 kA) (арт.4373522)