ETI Предохранитель G1UQ01/400A/1000V aR (200 kA) (арт.4303523)