ETI Предохранитель G1UQ01/400A/690V aR (200 kA) (арт.4373523)