ETI Предохранитель G1UQ01/450A/1000V aR (200 kA) (арт.4303525)