ETI Предохранитель G1UQ01/500A/690V aR (200 kA) (арт.4373526)