ETI Предохранитель G1UQ01/630A/690V aR (200 kA) (арт.4373528)