ETI Предохранитель G1UQ2/100A/500V gR (200 kA) (арт.4713514)