ETI Предохранитель G1UQ2/160A/500V gR (200 kA) (арт.4713516)