ETI Предохранитель G1UQ2/200A/500V gR (200 kA) (арт.4713517)