ETI Предохранитель G1UQ2/224A/500V gR (200 kA) (арт.4713518)