ETI Предохранитель G1UQ2/250A/500V gR (200 kA) (арт.4713519)