ETI Предохранитель G1UQ2/40A/500V gR (200 kA) (арт.4713510)