ETI Предохранитель G2MUQ01/315A/1000V aR (200 kA) (арт.4304621)