ETI Предохранитель G2MUQ01/350A/1000V aR (200 kA) (арт.4304622)